Fiscale attesten 2016

Tags: 

Extra info bij fiscaal attest inzake uitgaven voor de opvang van kinderen < 12 jaar

Sinds 1-1- 2005 kunnen ouders de kosten voor de opvang van hun kind(eren) onder de 12 jaar aftrekken van de belastingen. Onder deze opvang worden sinds die datum eveneens
jeugdwerkinitiatieven tijdens de vakantie van een erkende jeugdwerkorganisatie verstaan. Onze scouts Sint-Bernadette is een door de stad Antwerpen erkende jeugdorganisatie.

Voor alle duidelijkheid:

• De normale inschrijvingsgelden en kosten tijdens de gewone vergaderingen, vallen buiten deze wet.

• Kinderen die voor of tijdens het jeugdkamp de leeftijd van 12 jaar bereikt hebben, vallen eveneens buiten deze wet.

• Het attest wordt enkel uitgereikt aan leden die deelnamen aan het kamp/weekend

Wij vragen aan de ouders om eerst zelf het attest in te vullen. Per kind, dat nog geen 12 jaar was tijdens het kamp/weekend van afgelopen inkomstenjaar, bezorgt u een ingevulde attest aan de groepsleiding.
Zij zullen het attest afstempelen en ondertekenen.

Vak I

Dit vak van het formulier is reeds ingevuld door de stad.

Vak II

Nr. 1 zal de groepsleiding invullen. Het volgnummer is uniek voor ieder lid en begint met KAP KAB WEL JOG JOV, aangevuld met 01,02,03,…

Wat moet u zelf invullen in Vak II?

 Nr. 2: de naam en het adres van de ouders

 Nr.3: de naam en de voornaam van het lid

 Nr.4: de geboortedatum van dit lid

 Nr.5: de periode waarin het lid met zijn/haar tak op weekend en kamp gingen (voor jonggivers kan het paaskamp ook ingevuld worden, op hetzelfde formulier, gewoon als extra periode)

 Nr.6: het aantal dagen dat het weekend/kamp duurde (of de verschillende kampen/weekends samen, voor een weekend rekenen we 3 dagen)

 Nr.7: het dagtarief: de totaalprijs van het kamp gedeeld door het totaal aantal dagen (voor jonggivers: dagtarief van paaskamp, bv aangegeven met (a) en het dagtarief voor groot
 kamp, (b), het dagtarief voor het weekend met (c)). Voor het dagtarief werd een maximumgesteld: € 11,20.

 Nr.8: de totaalprijs van het kamp (of de 2 kampen en weekends samen)

In bijlage vindt u het fiscaal attest.

Heeft u nog vragen dan mag u mailen naar elisabeth.grillet@gmail.com .

It appears your Web browser is not configured to display PDF files. Download adobe Acrobat of click here to download the PDF file.